Kako podarite 0,5 % dohodnine


Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.
 


Odločite se za organizacijo


Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Aktualni seznam bomo vsako leto objavili na tej spletni strani.

Kar 40 % donacij smo davčni zavezanci v letu 2007 namenili organizacijam s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči. Na tem seznamu pa lahko najdete organizacije tudi z mnogih drugih področij. Skupno so upravičenci – organizacije, ki jim lahko namenite donacijo - razdeljeni v 14 kategorij:

1.Delo, družina in socialne zadeve
2.Gospodarstvo
3.Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
4.Kultura
5.Notranje zadeve
6.Obramba, zaščita, reševanje in pomoč
7.Okolje in prostor
8.Pravosodje
9.Promet
10.Šolstvo, šport in mladinsko delo
11.Verske skupnosti
12.Visoko šolstvo, znanost in tehnologija
13.Zdravje
14.Zunanje zadeve

 

Sporočite vašo odločitev


Sporočite, komu boste namenili 0,5 % dohodnine na naslednje načine:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.

ALI

2.
Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

ALI

3.
Poiščite do največ pet nevladnih organizacij, ki so vam pri srcu, na spletu. Na njihovih spletnih straneh boste zagotovo našli podatke ali pa poseben gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov. Natisnite obrazec, ga podpišite in pošljite na finančni urad.


Tudi jaz darujem

"Dobrodelnost je zame vrednota in način življenja. Kot ustanovni član Lions kluba Škofja Loka že vrsto let aktivno prispevam lastna sredstva, osebne napore pa tudi v vlogi člana delovne skupine Lions usmerjam v pomoč slepim in slabovidnim ter konkretno zagotavljanju prilagojene računalniške opreme. Ob tem posvečam posebno pozornost tudi obravnavi slepih in slabovidnih otrok. V prepričanju, da starejši, ki nimajo informacij, težko dostopajo do pomoči in so pogosto odmaknjeni od socialnih mrež, potrebujejo razumevanje, človeški odnos in zaupanja vredno storitev, sem posvetil veliko časa tudi mreži in nacionalni točki za starejše MATIjA. Tako pri mojem preteklem delu, kakor tudi danes, se name obračajo ljudje, društva in posamezne organizacije, ki resnično potrebujejo dejanja dobrote. Praviloma nikoli ne odrečem osebnega angažmaja v teh primerih. Pol odstotka dohodnine je po mojem mnenju odlična priložnost za konkreten izkaz podpore določenim področjem, ki jih osebno podpiramo in s tem tudi sami prispevamo k lažjemu obstoju in razvoju teh področij."
"Podpiram možnost, da zavezanci za dohodnino do 0,5% odmerjene dohodnine namenijo za nevladne organizacije. Prepričan sem, da imajo zlasti v sedanjih, zaostrenih gospodarskih razmerah, v času krize, različne neprofesionalne organizacije in društva velike težave pri zagotavljanju sredstev za svoje vsakodnevno delovanje. Z zakonsko rešitvijo deleža dohodnine za donacije se lahko vsaj delno zmanjša razkorak med dejansko razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi, ki jih komercialno nezanimive, vendar pa koristne, organizacije opravljajo. Njihovo poslanstvo je največkrat v duhu krepitve ustvarjalnosti, timskega dela, doseganja kompromisov, solidarnosti med generacijami, odnosa do narave, zdravja, kar v današnji družbi in gospodarstvu zelo pogrešamo."
"Podpiram možnost, da dohodninski zavezanci namenijo nevladnim organizacijam kot donacijo do 0,5 % od odmerjene dohodnine. Pomembna je tudi možnost izbire s kar se da različnih področij delovanja nevladnih organizacij. Tako imamo možnost, da izberemo prejemnike, ki so nam blizu osebnostno in družbeno. a seveda tudi take, ki jim zaupamo, da bodo z zbranimi sredstvi pripomogli k večji blaginji slovenske družbe. Sama bom letos namenila ta sredstva v dobrodelne namene za pomoč ženskam in otrokom iz varnih hiš.”

Fotografija: Peter Irman
"Darovanje v dobrodelne namene je v naši družini postulat, ki mene osebno, pa tudi moža, spremlja že od malih nog. Čut do dobrodelnosti sva prenesla tudi na svoja otroka. Zavest, da moraš pomagati znancu, prijatelju ali pa povsem neznani osebi, ki pomoč potrebuje; pa to ni nujno vedno materialna pomoč, je po mojem trdnem prepričanju tista vrlina, ki tudi samemu darovalcu daje mnogo. Zakaj? Ker sem prepričana, da lahko vsak, ki daruje v dobrodelne namene, daruje za delovanje nevladnih organizacij, ki ima razvit čut za solidarnost računa na to, da bo te deležen, v primeru, da jo bo potreboval, tudi sam. Predvsem pa je prijeten občutek vedno takrat, ko se zaveš, da si nekomu res pomagal! V tem prepričanju zelo podpiram možnost, da vsak davčni zavezanec 0,5% svoje dohodnine nameni v dobrodelne namene. Vsem priporočam, da to možnost tudi izkoristijo. Sama v zadnjih letih to pravico namenjam Prežihovi fundaciji."
"Sama sem seveda takoj, ko je zakonsko določilo to omogočilo, del svoje dohodnine preusmerila v humanitarno organizacijo. Moram pa dodati, da pravzaprav ne razumem, zakaj tega niso storili že vsi dohodninski zavezanci."
"Ob letošnji akciji Dobrodelen.si sem prvič izvedel za možnost, da del od odmere plačila dohodnine podarim tistim nevladnim organizacijam, ki so meni blizu. To se mi zdi zelo dobro, da ima vsak posameznik glas, da odloča, komu bo pomagal. Vsak ima drugačne interese, zato naj vsak zase odloča. Tako ima tudi občutek, da je s to odločitvijo aktivno udeležen in podpira delo nevladnih organizacij."
"Za možnost darovanja 0,5% svoje dohodnine sem se odločil že pred leti, ko je vlada vsem nam državljanom to omogočila. Odločitev komu darovati v mojem primeru ni bila težka, saj aktivno delujem v Prostovoljnem gasilskem društvu v Tacnu. Vsekakor pa tudi tistim, ki niso aktivni v humanitarnih organizacijah oziroma društvih priporočam, da svoj del dohodnine namenijo katerikoli nevladni organizaciji, saj bodo s tem pomagali delu družbe, ki je pomoči potreben, še posebno v teh kriznih časih. Ob tem ne pozabimo na to, da nevladne organizacije praviloma vrnejo družbi mnogo več, kot od nje dobijo. In če nam je država omogočila, da prostovoljno darujemo del, ki v vsakem primeru ni naš, potem si vsaj sam želim, da bo vsak od vas to možnost izkoristil."

Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke